ankieta

Badanie losów zawodowych Absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2016/2017, WNS Bartoszyce: PEDAGOGIKA

Czy Pan/Pani pracuje?
Można udzielić jednej odpowiedzi
Tak
Nie (przejdź do pytania numer 10)