ankieta

Badanie losów zawodowych Absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2018/2019, WSS Poznań: ZARZĄDZANIE kopia

Deklaracja absolwenta: niniejszym wyrażam wolę uczestnictwa w badaniu losów zawodowych absolwentów, które obejmuje wypełnienie ankiety w formie elektronicznej lub papierowej w momencie ukończenia studiów oraz po roku, trzech i pięciu latach po zakończeniu studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
Dobrowolnie podaję swój adres e-mail, na który zostanie przesłany link do ankiety on-line na dalszych etapach badania.