ankieta

Badanie losów zawodowych Absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2017/2018, WSS Gdańsk: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Deklaracja absolwenta: niniejszym wyrażam wolę uczestnictwa w badaniu losów zawodowych absolwentów, które obejmuje wypełnienie ankiety w formie elektronicznej lub papierowej w momencie ukończenia studiów oraz po roku, trzech i pięciu latach po zakończeniu studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
Zgadzam się